«... і що б не сталось пам'ятайте — Все буде Україна» ©

Все буде Україна

Оплата праці людини у нічний час має оплачуватися у подвійному тарифі

Про оплату праці за роботу у нічний час. Надає роз’яснення головний державний інспектор Козубенко Богдан.

Відповідно до ст. 108 КЗпП України робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час. Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку. (ст.54 КЗпП).

Оплата праці за роботу в нічний час належить до мінімальних державних гарантій в оплаті праці. Умови оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери визначено постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» Міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади було розроблено і затверджено конкретні умови оплати праці та розміри посадових окладів працівників підвідомчих бюджетних установ, закладів та організацій відповідно до єдиної тарифної сітки.

Працівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери згідно пп.3б п.3 постанови №1298 встановлюється доплата у розмірі до 40% годинної тарифної ставки за роботу в нічний час за кожну годину роботи з десятої години вечора до шостої години ранку. Рішення про конкретний розмір ухвалює керівник установи, закладу залежно від складності, характеру, обсягу виконуваних робіт. Звертаємо увагу, що відповідно до ст.

3 Закону України «Про оплату праці» мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Відповідно до ст.31 КЗпП України розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я,за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Джерело

Все буде Україна